Povídky pana psovoda

PSÍ POKUS

Prosím, prosím, psa, povídá panička.
Políbit prdel, pomyslel pán.
„Proč, prosím, problémů plný pytel.“
Protože proto!
Pro pokoj , pojedem pokoukat pejsky k panu policajtovi.
Pěkní!
Panička pěkně prosí.
Přitlačí – poprcáme.
Průser!
Povezeme poprvé pejska.
Panička povískává, pomrkuje
První půlnoc.
Pištění, počůrání, pokakání.
Plno práce.
Parchant!

Potřebujem pomoct.
Pořádně procvičit poslušnost.
Poprvé po place.
Prdel
Panička prohání po place pejska.
Pobíhá, poskakuje, povykuje.
Polib si, pomyslí pes. Pobíhám s Puňtou.
Pousmátá Pája pomalu pozoruje pitomce potácející se po place.
Pondělní pozdní poobědí přitahuje partu psích pomatenců.
Prominentní plemena. Pičusi.
Proč prudí právě v podvečer.
Poklid přeruší povel.
Přivolat, prosím.
Prdel ne?
Pojdˇprubnout, Pájo!
Podařilo se.
Pes poslechl.
Přiblblý posměšek paničky.
Počkej pse, poznáš!

Přijďte pocvičit po ránu, praví Pája.
Předseda přichystá překážky a postaví se psovi proti.

Plac, pes, překážky.
Poslušnost, pochod, poležení.
Přesnost, přitvrdit.
Pes počumuje, promyšleně proklouzává pokyny.
Panička pění.
„Piča!“
„Pěkné“, praví Pája – „Pro párky“.
„Přijdeš pomlet!“, praví panička, „Poslouchej!“

První průba.
Profesionální posudkář pokuřuje pravíc.
První na plac.
Po počuchání, poslušnost.
Panička povyká povely.
„Prima punčocháče“, praví posudkář počumujíc po prdýlce paničky.
Půjdem pokousat.

Před pergolou poskakuje předseda.
Práská.
Pes přifrčí.
Překvapení.
Proč poštěkávat po předsedovi?
Pokousáníčko.
Průběh prima.

Podařilo se.
Posudkář posoudil psa po průbě.
„Panička pila?“
„Půlku plumvodky pro pohodu“, polemizuje panička.
Posudkář polkl, „Prosím panáka“, pravil a pozval paničku procvičit počuchání.
Potřebuje píchat, prase!.
Počkej plyšáku, po prdeli s polohami, pomyslel páníček.
Příště pošlu psa po pytlovi a po ptákách.

Potřepání pravicí.
Panička psovodem.
„Příště přijdem přiožralí“, povídám, „Půjde to“.
Panička poskakuje polku, plná plumvodky, pro pejska.
„Pojď, pojedem“, povídá.
Pěkné popoledne.

Pes pomrkává po pánech
Příště předvedu, počkejte.
Pořiďte si psa a pominete se.
Pěkné popíjení přeji pokousaní pitomci.

POŠUMAVÍ

Prosluněné poobědí.
Pár psovodů Podřevnicka přijíždí pobýt poblíž parádní přehrady.
Páleniště poskytuje příjemné prostředí podél příhraničního pomezí.
Předtím patřilo pohraničníkům.
Pája poručila přivézt pivo, prý pár půlek.
„Posledně při pátku – pošlo“, proto přinutila pivaře přitlačit pár plechovek pro potěchu.

První přijeli polesní.
Píchli pneumatiku při plném plynu poblíž Pelhřimova. Průser, pomalu pro patologa.
Přijela i pěkná paní pěstující pejsky po puse podobné podrážděným poklizečkám.
Podobně i pokousaní pejskaři penzionu pod ptákem. Pitomci přijeli Peugeotem.
I paní Přerovem proškolující pravidla provozu přijela podobným pojezdem.
Podezřelým píčkem.

„Plný počet“, pokyvuje předseda.

Pro případ potřeby přípravy potravin přivezla Pája příbuznou.
Příbuzná potěšeně pokyvuje pravicí protahujíc podpálenou Petru průdušnicí,
protože Prštné povolilo příjezd paní pokladní.
Plnopočetná parta přípravářek počala připravovat pečeni.
Paráda popapáníčko, prostě přísun plnohodnotných pokrmů.
Pojídání plechovek padlo.

Předseda praví: „Podél polesí po pastvinách prosto pohybu psů.“
„Proč?“, podivuje se parta.
„Povídal pastevec. Pičus!“

Popíjíme, posedáváme, povykujeme, popěvujeme.
Průmyslník produkující pneumatickohyraulické příslušenství polévá panáky.
„Prima pičasí“, pravil polesný.
„Půjdem plavat.“

Psovodi plavou přehradou.
Psi poštěkávají polykajíc plankton.
I pár prcků polyká.
Plankton pomalu prochází prostorem poblíž pankreasu působíc průjem.
Pomalu pobíháme po polesí, poněvadž přeplněný prostor pro potěchu pořád plný.
Před polednem pocvičíme poblíž palpostů pohraničníků.
Předseda poletuje podle pokynů Páji.
Psi pokusují, poštěkávají.
Problémovým psům při poslušnosti pomáhá Petra.
Poradí, potěší. Pokuřuje pod piersingem.

Podvečer.
Podpálená polena produkují příjemný pocit.
Prohříváme pochutiny plněné pilinami.
Popíjíme pivo, pálenku.
Po půlnoci potácejíc poleháváme poblíž přístřešků.

Po ránu přišel podnět.
„Pojedem projet Povltaví!“ povídá polesný, popichován producentem pneumatického příslušenství, patrně po požití příslušných pár panáků pálenky.
Před polednem půjčujeme pltě.
Pejskaři pádlují podél pobřeží.
Průzkumný pár projíždí první průjezdem peřejemi.
„Paráda“, pokřikuje polesný.
Průser přijde potom.
Peřeje pomalu pohupují plavidlem plníc podlahu.
Pootáčí pltí proti proudu.
Přerovský pěstitel poživatin panicky pádluje – pod proud.
Polesný pozorujic pěstitele pohansky pokleje – právě prosakuje.
Pocit? Prostě pádlem po ptákovi.
Podél projíždí pramice psovodů.
Povykujíc počůrávají podlahu pogumovaného prámu plní posměšků.
Pár průzkumníků pomalu položí plavidlo po proudu.
Posedajíc plynule pádlují.
Pozor! Přijíždí prodejce podlah.
Pod plnovousem plná pusa popichovaček.
Potápí plavidlo podruhé.
Pěstitel poskytuje papuče povodí.
Pádlo praská.
Polyká plnou pusou prozelenalou půlvlnu.
Průmysl pod přehradou plní povodí příslušným proudem pesticidů,
pomejí, parazitů, papírů, pilin, pojiv…
Představa plné pusy plytké pemzy prostupuje přes pokožku polesného.
Plná pupínků.
Prodejce podlah pádluje pryč po proudu, parádní pocit.
„Počkej potom!“
Pozdvižený prostředníček podlaháře přítomným predikuje poměrně příslušný postoj
pro problémy potopených plavidel.
„Prima parta“, praví projíždějící Pražáci, “Provozují pičoviny“
Podhradím přijíždí povoz. Pobírá promáčenou partu poblíž parkoviště pltí.
Příště opět poplujem.
Pá Povltaví.

Poobědí
Paní pokladní při pomoci Pájiny příbuzné připravuje podle požadavků posádky puding.
Potěšená parta pomalu poslintává pomrkávajíc po přípravně pokrmů.
Pach podezřele pokradmu proniká Páleništěm.
Připálený puding proměněn pro plnivo pneumatik.
Příprava pokračuje proléváním paty polesí poblíž pěšinky podivným pojivem.
Pnoucí porost pohlcuje prosakující polevu.
Paní pokladní pláče. Panstvu proschly patra. Pár pichlavých poznámek.
„Pojď pro panáka a pryč s pláčem“ praví pán patřící paní pokladní.
„Polesný polej!“
„Pro psa!“ proletí Páleništěm přípitek.
Parta pookřála.

Pátek předvečer.
Pípa prochrchlává poslední půlitr.
Pěna pomalu padá. Pivaři – patra plná polypů.
„Příště povezete pět, prasata!“, praví Pája.

Poslední předpoledne.
Pronájemce přístřeší prochází prostorem.
Prostě pořádek.
„Příště přijďte pobejt.“

Pooddjíždíme po párech.
Parádní pobyt.

ZIMNÍ SEMINÁŘ

Mrzne a brzy se setmělo
Weekend ten nebude krátký.
Pár pejskařům vědět se zachtělo,
Jak na ty chlupatý spratky.
Lucka nám přijela poradit
Co s nimi dělat dále.
Jen na chvíli u kamen posadit,
A pak ven teplu dát vale.
Omrzlých nadšenců sedmero
Krkavci v mrznoucí šedi,
Lítá po place jak péro
Čoklů svých u noh si hledí.
Michal jim nabídl rukávec
Vyzkouší, co kdo z nich snese.
Maliňák předved se nakonec
My chytli kynodeprese.
Lucka pak na mistrák odjela
My zvedali vědomí naše
Uťáplí promrzlí do běla
S haváky tak do guláše…..

PŘIPUŠTĚNÍ

Pisatel: (Paranoiou postižený potenciální psovod)

Pohlédnu-li pár pátků pozadu, pak pošetile připouštím primitivnost přístupu při pochopení projevů paničky.
„Připustím,“ praví panička.
Při poslechu právě proneseného projevu poskočilo páníčkovi přirozeně přirození.
Příjemné pošimrání podbřiškem prostoupilo postavou panáčka.
Parádní představa…
„Pfenku,“ pokračuje panička.
Podbradek přirozeně poklesl k prostatě.
Pocítil pronikavé pocukání pod plyší pohlavní pokrývky.
Půst prodloužen. Pobledlý, přepouštím přednost připuštění psovi.

Po poradě pejskařů připravujeme pokrytí poblíž penzionu pod ptákem, panička potřebuje poklid, přirozený přístup, pocicmání, prosté polaskání pfenky pejskem. Prostě pohodu.
Příprava připuštění probíhá pár pátků.
Pejsci poskakují po pokrývacím place, přectírajíce paničce prahnutí.
Podruhé pak přišlo příjemné překvapení.
Průnik proveden. Penis ponořen. Paráda. Poprvé prcá.
Počestnost počinu předřazena pornografii.
Pak přirození splasklo – pejskovi, pániček ani pomyšlení, prostě permanentní pokles.
Po prodrbané půlhodině pakujeme psy pryč.
Pravděpodobnost početí propočítaná podle potencionálně předpokládaných podmínek popisuje průběh polynomu připomínajícího pahorek poblíž Prahy.
Prostě příroda.

Poradna:
Paní pečovatelka provozující podnikání a pobývající poblíž plácaliště, projíždí přístrojem podbřišek pfenky.
„Pěknejch pár pumprdlů,“ praví psí pediatr, „pantáta pes pustil patřičný proud.“
Promítané puntíky potichu proplouvají plazmatem projektoru.
Potvrzeno, po prdeli.
Přepravujeme Pfenku Peugeotem, panička potřebuje protáhnout počítadlo.
Pachtuje – promiňte, prodává produkt potřebný pod podklady příbytků.
Poloha pracoviště pro plácání popisovaného produktu – poblíž připouštěcího placu.
Prostě protekce.
Pan pejskař potřeboval polít podlahu před policejními prostorami.

Porod:
Pár pátků plynulo přílušným pospěchem.
Pája přijela předvečer potencionálního porodu, pravíc:
„Paráda podbříšek propadá, před půlnocí přijde porod, prozvoňte, při prvních příznacích, přijedu“
Pohotovost, páníčci proseděli před porodnicí, pytle pod podlitými pupilami.
Pes protahuje pohodlně packy pochrupávajíc.
Parchant papírovej.
Příznaky propukly po ránu. Pfenka pustila potok pokojem.
Plodidla připravena.
Protáčím Páju: “Přijeď, přišlo to!“
Přijela, pak počítáme půlhodiny.
Pro psa pohoda, poklid, poléhávání.
Posedáváme, popíjíme, poklidná pohotovost před příchodem povichru.
„Polož pod psa pelech, porod poté přijde s příjemnějším průběhem,“ povídá Pája.
Panička poslechne. Porodnici proloží pětistovkovým pelechem.
Pfenka požívá plné pohodlí.
Pak přijde průserové plenění.
Pobíhá podél plstě.
Packami promyšleně protrhává povlak.
Paničku polije pot.
Polyuretan podložky poletuje povětřím.
Pološílený pes protrhává podklad podlahy pelechu.
Panička potichu polyká.
Poté pfenka položí prdýlku po polyuretanem pokryté podlaze porodnice.
Pfenka porodí prostřed příšerného potrhaného polyuretanového polštáře.
Pelech poopravila pro sebe.
Připravené přeprané prostěradlo psovi pro prdel.
Přípravné práce pošly.
Panička pláče – pětistovka po piči.

Po poledni první pokus.
Po pořádném potrápení protlačen první pes.
Pak pár problémů.
Prošlo pouze pár pouzder.
Pája pomáhá psovi píchancem pro povzbuzení pohybů.
Pak proces probíhá přirozeně.
Před půlnocí prošel poslední.
Pět plus pár.
Plné porodní prostěradlo. Paráda.
Paňmáma pracuje plným proudem, překusuje pupíky, prolizuje podbřišky pimprlatům.

Počasí plyne Podřevnickem.
Panička povídá: „Pojď prubnout psa, protože přijedou pejskaři pokoupit pozbylé.“
Páneček probírá, přebírá, přemítá.
Probíhají prodloužené porady psovodů. Průzkumy, pohovory, prohlášení.
Prostě poctivá práce pro potencionálního psovoda.
Potřebuji přece psa s „P“.
Po pár probdělých půlnocích pak přichází panička.
„Pro potřeby páníčka preferuji poločernou prvorozenou pfenku, pro přítulnost a pochopení pro paničku. Pokud potřebuješ projevit participaci při pojmenování, pozdě!“
„Proč?“
„Protože proto!!!“
Páneček protáhl pysky, priorita – poklid pod přístřeším paničky.
Podrž, přines, podej – Příště počkej, prďolo!
Pozor přátelé, pak přišla páničkova parketa!
Příležitost přikoupit Pájiny provázky pro psy.
Příjemné mít privátní prostor.
Přijíždím pod přístřeší poblíž podhájku.
Penzion pod ptákem projasněn polednem.
Předkládám provázek pro psy před paničku.
„Pako přiblblý, praštěný! Patrně potrefený po palici! Potemnělé poloodstíny patří pro psy, protože ponecháváme pfenku, použiješ prorůžovělou!!!“
Po prdeli přátelé.
Připouštím, připuštění poté polohlasem přeji pouze psovi.
Poodcházejíce, půlky přitažené.
Pohlédnu po psech. Pulci pobíhají po podlaze.
Pěkné produkty plemenitby.
Půjdu páchat privátní promiskuitu v pisoáru.

Přeji příjemné připouštění.

 

PŘÍVĚŠEK

Přátelé poprvé poodhalím pravdu prostřednictvím povídky před publikem pejskařů. Probírá pochopitelně problém partnerských poměrů.

Předpokládám pravda, předvídáte pozorně a pravdivě.

Penzion pod ptákem překypující porozuměním, přátelstvím, přípravou pokrmů, praním, pravidelným pohlavním počínáním, prostě pohodou – pravý opak přátelé.

Proč?

Poněvadž páníček projevil prvek politováníhodného pochopení pro přicházející potencionální problémy pejsků pobývajících pod příslušným přístřeším.

Prosím posaďte poprdí podél prostřeného pultu a poslyšte příběh přináležijící pod přívlastek průserové počínání pachatele „pomlčka“ paragraf patnáct.

Pohlížejíce po pobíhajícím páru pféneček po pozemku přináležíjícímu penzionu pod ptákem postihlo mne prognostické pomyšlení a případně přicházející průser při pokusu psích paniček pokoušejících posunout pomyslnou příčku povědomí proti povědomí pfenky paralelně požívající pohodlí pobytu pod příjemným přístřeším páníčků.

Pravou polokoulí palice prošlo podvědomě pár příkladů prokazujících pravdu prakticky prověřenou polovinou pejskařů provozujících pravidelné prohánění psů po place.

Popisované příběhy pravda působí potíže poblíž pankreasu a prevokují pomyšlení proč připouštět proti pfenky provokované potenciálem prvenství.
Prostě předejít průseru.
Pochopíte povahu počínání pánička promýšlejícího a předvídajícího případ po případu.

Panička pohlížejíc po pomalu se potácejícím partnerovi pochopitelně pokládá za potřebné ptát se.
Proč poletuješ pořád po podlaze pako pojašené. Poseď a pověz proč?!
Počítám s pořízením přívěsku.
Paničce poskočilo poosrdí promýšlejíce perspektivu předpokládaného příjmu prezentu polokovu.
Pousmátá a polichocena povídá partnerovi: „Proto probendíš příjem pro paničku?“
„Proč pro paničku?!“ povídá panáček
„Povídals prve?!“
„Přívěsek pro psy“ povídám, „podívej po pfenách pokoušou, poperou pokusí pomyslet po prvenství“.
Polozhrzená panička povídá: „Pro psy projebeš poslední pfenik a pro paničku?! Piču! Proto povídám pokud přívěs, pak pouze přes paničku po ohledání patologem!!!“
Pokyvuji s pochopení pro poklid pod přístřeším.

Po poledni provolávám předsedu: “Potřebuji přívěs pro psy, pomůžeš?“

Předseda pochopí problém, prozvoní přítele pobývajícího poblíž Porýní.
Pak si plácnem.
Po půlnoci přisedá předseda. Pojedeme pro přívěs.
Předseda prozkoumává: „Počítá partnerka s přívěsem?“
„Předpokládá příjezd pozdě po půlnoci, předpokládá Plzeň, přívěs je podružný – pro ni. Protože předpokládá pokoru a podřízenost partnera, proto pojedeme pro přívěs prověřit potenciál partnerky pro přicházející pololetí.“
Přijíždíme podél průmyslového placu přiléhajícímu předměstí poblíž plantu produkujícímu přívěsy pro psy.
Pán procházející prodejnou představuje přívěs. Popravdě povedané poněkud podivný, poněvadž příslušenství představuje pravděpodobně potenciál pro potřeby přináležející pro pravé profesionály. Prostě paráda. Páry pneumatik po bocích. Přirozené prostředí pochopitelně pojištěné počítačem a podobně.

Předseda povídá “Pokud Price podržíte pak po problémech“

Prodejce pochopil a přitlačil posléze přívěs původně přiklepnutý páničkovi. Po přesunu peněz připojuji přívěs a popojedem.
Poté příjemné povídání pod přístřeškem přítele předsedy profipejskařem pro pobayern.
Přívěs pěkně poskakuje po panelce pod Prahou.
Přijíždíme pod penzion pod ptákem.
Panička připomíná papinák.
Pění, prská, pozdraví předsedu pak pokračuje, piští, povykuje, poletuje, prolamuje pažemi.
„Po prdeli, panáčku. Prodrbané peníze přivalíš“ praví panička.
Prohlašujíc pohlavní poklid pro přicházející půlrok.
Předseda pod plným plynem prchá, pochvalujíce si poklid a přívětivost Páji.
Palba pokračuje, panička připomíná projektil poletující povětřím.
Pokouším se prolézt pod přívěsem, patrně pod podvozkem přečkám půlnoc.
Paráda.

Pak přichází Pošumaví.
Panička pochopí plnohodnotu pohodlí přívěsu.
Plný přívěs piv, pfenek, plechovek, poživatin, pičovin apod.

Poklid, pohoda.
Poslední průser při předpoledním promlženém příjezdu.
Pootvírám přívěs, pakl s příslušenstvím pro psi v prdeli.
„Protáhni si přívěs půlkami, pako, pětitisícovka v piči“
Prohledávám pangejty po okolí.
Pakl pohledně položený před posledním přibržděním.
Patrně proletěl pootevřeným přívěsem při průjezdu polokruhem.
„Představuji si podobný průlet psa“ provrčí panička.“Příště pojedeme Peugeotem!!!“
Posedávám, pokukujíc po přívěsu pod plachtou.
Pravda průser přijde, při průchodu plusovou půlvlnou, pak prudký pád.
Přátelé pomněte.
Přikrývka pod podvozkem přívěsu příjemně prohřívá pokožku.
Psi půjdou příště pěšky. Poklid a pohoda především.

 

POKAŽDÉ

Pokaždé připravuji pro pejskaře pobývající poblíž první povltavské přehrady povídku popisující projevy popřípadě průsery prošlého roku.
Pochopíte – pro podobnou příležitost pak prosedíte půl prdele při počítačí.

Pravda, pěknejch pár pičovin proletí palicí pakliže potřebná paleta plnohodnotných příběhů poletuje, popřípadě polehává před pisatelovými pantoflemi ponechávajíce pisatele panicky pobíhat po pokoji pokusujíc pero, palec, podložku před počítačem případně přímo pisatelovu partnerku.
Prostě pusto .

Pošumaví pomalu přichází připomínaje pisateli plíživě problém pokrytí papíru písmeny.
„Pořád počumuješ před počítačem potřetí povídám povyhazuj plechovky po psech.“ praví panička, přetrhujíce příchozí potenciálně působivý příběh pochopitelně i páničkovu potenci pro páteční podvečer.
Psi polehávajíce po peleších, pohovkách provokativně pokukují.
Páníček, pro předkládanou povídku pisatel, ponuře proráží pohledem podbití podkroví.
Pod pohlavní pokrývkou pusto prázdno.
Panebože proč?
Pošli prosím pouze příjmení protivníkovo pro něhož procházím poinveční pustinou.
Prásk, přítomnost pána projevila pochopení:
Putin!
Proto!!!
Podporuje pohromy, pozastavil potraviny, pití, plyn, prošlápl potrubí, provokuje podněstří, podtrhuje pobaltí, posral Poláky, pochopitelně Prahu poněvadž Plzní promovaní páni prolézali právě pozadím pruhovaných pod padesátkou pěticípích, prudí, popichuje, pokojné průmyslníky produkující pancéřové pěsti, pokrývá prachy pozlátlým polokovem, pojídá polomáčené, prostě parchant.
Pak piště povídky.
Politické prostředí pod psa.
Po psaní prdinec.

Prožijte Pošumaví pohodově.

 

PŘÁNÍ

Paní a pane Polzerovi!
Promiňte přítomným přerušení probíhajícího programu.
Paní Polzerová přemýšlí, proč právě prudím.

Protože přišedší pejskaři přišli popřát.
Především paní
při příležitosti prvního pokusu přijetí příjmení Polzer.
Přejeme parádní partu potomků, přepychové podkroví, pořádný pytel – peněz,
původně psáno penis – pisatele přání poctili přezdívkou PRASE,
proto proškrtávám.Pokračuji:
pochopení partnera při příjemném polehávání před plazmou,
pravidelný příjem pojištěný prací policisty,
pohlazení, poklid, pohodu, prostě Polzera .

Pane Polzere,
posud prohánějící pejsky po place,
pokusujíc předloktí,pobíhajíc před psovody.
Poprvé po prdeli Panáčku!
Přichází povinnosti, práce, pohoda padla.
Přijdou prcci, pleny, přebalování, problémy, podělané Pampersky.
Potomci potřebují pozornost, přítomnost pediatra, procházky, pravidelnou papu
Podobně paní Polzerová – pravidelnou – papu…….
pokud promarníš příležitost, pak po …., prostě pardon!
Přijde pozorování příbuznými.
Pomluvy, pošklebky, povyk písklat, pištění papiňáku, přetlak.
Prostě parádní prognóza.
Přesto předpokládáme perfektní průchod přes pomyslná pohoří.
Pouštím proto pusté plácání pryč.

Parádní Pán potkal parádní Paní
Proto přítomní pejskaři přejí především poklid, pohodu,
příjemné perspektivy i příchozí půlnoční pokrytí-
poté pochopitelně předpokládáme pravidelné.
Pár pěkných prcků
Pohodu přicházejících pátků….

Prostě po pejskařsku
POSER TĚ PES !
Pro pohodový pár Polzerových
Přátelé

 

PRVNÍ PRŮBA

Přišel podzim.
Pravidelné ploužení po place přerušil předsedův přípis přicházejících pejskařských průb.
Povídám: „Předsedo, počet prověřovaných pro průbu podle původních pokynů postačí?“
Past pootevřena….
„Pojď prubnout první patriotickou poslušnost“ praví předseda.
Pfénečka pobíhá po place, připomínajíce postřelené prase, psovod podobně plete pokyny pro pomateného psa.
Pak pravda, proč ne?!
Přípravy probíhají poměrně poklidně.
Partnerka, pomocnice psovoda, pokládá při přípravě psa, pravidelně pamlsky přesně pičou proti pokynům předsedy.
Pohyb psovoda po place – parádní podívaná.
Pokud potřebujete pozvracet půl parku, přijďte pobejt.
Průba přišla.
První proběhlo počuchání.
Promlžené povodí poblíž původního parkůru poskytlo příležitost předvést pěknou podívanou pro přítomné.
Provaz proplétající psa s psovodem před posuzovatelem průby připomínal patologicky porušenou průdušnici.
Paranoja psovoda posléze probíhá první plusovou půlvlnou.
Pes počuchává. Prostředí a prostor – pozitivní.
Pes pomaličku prochází prošlapaným porostem.
Posléze padá před poctivě páchnoucím předmětem.
Potem politý psovod pustil páru.
Příručka pachových prací praví: přivřete předmět palcem a prostředníkem, poté proveďte přiměřený předklon. Předmět pak pomalu plynule protáhněte párkrát podél půlek. Poté pachové práce – plácnutí psa před předmětem – perfektní. Pravidelně podávejte prášky proti průjmu.
Přišla poslušnost.
Prosluněným placem postupuji poprvé.
Pergolový pohled poskýtal posud parádní poklidné panorama.
Puštění psa pro pomyslné piškoty.
Povel proběhl.
Průser!
Pes postává přilepený pod pasem psovoda – pako, pokukujíc po podbradku páníčka:
„Proč prudíš před polednem?“
Psovodovo pozadí, provlhlo.
Pes provádí parádní přítulnost.
Parchant, předvádí padekatr, po předchozím půlročním podávání prošlých piškotů.
Posuzovatel poslušnosti pozoruje prostor pod pohlavní pokrývkou.
„Prchej, pindo pojebaná!“
Pokyn pomohl.
Pes pomateně pádí pryč před perimetr psovoda.
Pochod proběhl přiměřeně.
Pohozené polínko plive pfenka před páníčka, pak pohledem povídá podrážděně:
„Příště pošli paničku, pitomče.“
Poslední poloha.
Pes polehává v poklidu poblíž pozice pro pfénečky.
Prásk!
Piča pes!
Proč práskají poplašňákem, poserou poklidný průběh položení psa – pak po prdeli.
Psovodovi povolili půlky.

Po poledni, předseda postává pod pogumovaným polopřístřeškem.
Posílám psa. Poštěkává, pomalu polyká paži předsedy.
Pobíhá, poskakuje, pouští.
Pak padla.
První průba proběhla. Pfénečka předvedla páníčkovi parádní primabalerinu.
Posuzovatel posléze povídá: „Pár prošel“.
Pejsci potěšeně poskakují před parkujícím Peugeotem.
Produkce paštik?! – Prozatím počká.

 

ARSA ROBI BEHAČKO

Cely tyden, kurde, mam tež v žaludku vymlete, ta jak pravi naš štajger, jak v rubani po rekordu.
Tož kura, třa mi teho? Mi, kynologovi, jak z hoven kula.
Stará pravi: „Tož taku fajnu fenu sis vybral na me durazne doporučeni. Tež s ňu zrob jakusik prubu!“
Tož čemu ni, fena tmava jak kus uhla, tož to pude do kontrastu s tu veterinařku od Kromcla.
Zrobili zme tři treningy s Ostrčenyma trenerama na placi.
Fena chodi jak cyp.
Pravim: „Parada, to pude.“
Pravda, kurde, do pyči jak s Banikem.
Nastupil den pruby.
Blondyna robi rozřad jak deveťak před vyjezdem.
Fofrem beru fenu a valim prvy do řady, bo inak ta moja socializovana ludra zežere tu budu i s tyma čumilama.
Robime prezenčku.
Pak musim ukazat ucho.
Feny, ty cype, moje nima tetovačku!
Grupa frajeru odjižďa očuchavat jakysik plac dochcany znakačama z pod Barumki.
No a my vartujeme u budy jak hňupi.
Paja miga po polu, bo robi pro staru lajnu. Stara chce čuchat.
Ona rovno ni. Bo čuchla rano ku mojim fusaklim a malem ju jeblo, tož to necha na jeji fenu.
Bryčka ze švedska dorazila, kurde, a tak začina parada.
Stara běhá po polu, za tu chlupatu bestyju a robi, že to umi.
Na druhym lomu fena rotuje kurde, jak helikoptera bez prdelni vrtule.
Blondyna haže blok do ryngu a mizi z katastru.
Moja roba ni, ta ma vydrž, kurňa. Kdyby ta fena fšecek ten ozim měla zežrat, tak to da.
No a ja? Kurva, nerva v dupě, a potem di robit psi kusy.
Děvucha mavla, jako že kura na plac.
Tož beru tu sfoju sfini a prosim Teho na de mnu, ať ji při podani ruky aspoň kusek necha.
Vyšlo to, bo po tych, od stare, sofistikovanych granulach, nemá chuti robit ani hovno.
Pravda, na place, tež to same.
Stojim u cedule, ta jak rašpla na E 55 a fena v pohodě hleda myši v porostu, ta jak pasak kunčofta.
Veterynařka mavne, jako že kurde do teho…
Tož, kurva, co ja mam fčil robit?!
Situace, jak když ti jebne šprcka při první dupačce.

Tož zařvu:“ K haksně!“
Fena čumi, co kura prudim, když ma od deviti po fajrontě.

A tak pravim: “Kurňa, čum mi do ksychtu, bo v tych Babicach ti nezrobi fotku ani na tu foliu, co do ni valí ty konzervy!“
Babice zabraly.
Chvilu ta sfině reaguje, jak hřebenove u stodvacitky při smyku.
Davam kontra.
Ta krava tež.
Tak sme došli až ku tym čtyřem, co tež tam čumi jak cyp z jogurta.
Robime osmičku ta jak Časlavsky ve filmovym archivu.
Fena vybita, jak pojistky po blackoutu.

Na fajront robim přivolani.
Pravda, fena dojde, ale kura k haksně ani za boha.
Pravim: “Kurva, pudeš za mamu hledat lomy do ozima!“
V tu ranu u lytka.
Znate moju staru, kurde, lepši u lytka, jak na polu v pyči…..

Dorazime ku ceduli.
Položim fenu a du tych pojebanych 30 do řiti.
No co by ste pravili, ta krača tam stoji jak osmakovi u Lea.
Tak stojim tež jak kokot, bo ta děvucha mi ten blok da zežrat aj s tu sponu, a železo ide kuurva zle ven.
Šak, ta jak tata pravil, najhorši bolest je, když se tlačí zuby, s železnyma mustkama. Dodneska si kleje, že ich spolknul.
No o tych specialkach ani hovno.
Su rad, že tu kulu ten peugeot ještě ma a že ty dvě choďačky možu ty mordy uživat k nasavani.
Bycikel zvladla bez sedla aj ta naša počmarana blondyna, a ještě mi při tem, kurde, zvonila na fenu.
No je normalni, či se ji nelibi na světě?!
Finale. Rychle beru papiry a valim do dom „pect“.
Bo večer su, kurde, na plech. Ja – do sebe.